Zdieľajte článok: 


Futbal szabályok változásai 2019 június 1-től

1.A labdarúgás játékszabályai 2018/19Az ÉK örömmel vette tudomásul, hogyA labdarúgás játékszabályai 2018/19 változtatásai kedvezőfogadtatásra találtak, és külön örömre adott okot az, hogy az elektronikus és kommunikációseszközök használatának engedélyezése a technikai zónában nem okozott jelentős nehézségeket.Az IFAB elismerését fejezi ki a csapatvezetőknek a felszerelés megfelelő használatáért és a 4.szabály előírásainak tiszteletben tartásáért.


2.A labdarúgás játékszabályai 2019/20Alabdarúgás játékszabályai 2019/20 számos változtatása elfogadásra került, melyek a ’játsszsportszerűen’ stratégia céljait szolgálják: a játékosok viselkedésének javításátés a tiszteletnövelését,a játékidő növelését, ésa játék sportszerűbbé és vonzóbbá tételét; a változtatásokpontos szövegezése a csatolt,A labdarúgás játékszabályai 2019/20 –Változtatások és pontosításokcímű dokumentumban található.Minden változtatás kötelezővé válik a2019. június 1utánibarátságos mérkőzéseken ésazezutánkezdődőversenyeken; az ezt megelőzően kezdődő versenyek során eváltoztatások máralkalmazhatók, illetve bevezetésük elhalasztható a következő verseny kezdetéig.a.Jelenlegi kísérletekAz ÉK figyelembe vette azokat,a szabályváltoztatások két éves kísérleti időszaka alatt születetettvisszajelzéseket,amelyekelősegíthetik a játékképénekfejlesztését és/vagy a játékoscsere,valamintakirúgás miatt elvesztegetett idő csökkentését.E kísérletekközül hárommalkapcsolatban kerültek elfogadásraszabályváltoztatások:


3. szabály– a lecserélt játékosnak a határolóvonal legközelebbi pontján kell elhagynia ajátékteret, kivéve ha a játékvezetőengedélyezi, hogy a felezővonalnál tegye ezt meggyorsan/azonnal


5. szabálya játékvezető sárga lapot (SL) vagy piros lapot (PL) mutathat fel asportszerűtlenségbenvétkes csapatvezetőnek– A labdarúgásjátékszabályai felsorolják a főSL/PL szabálytalanságokat; amennyiben a vétkes nem azonosítható, a technikai zónábanjelen lévőrangidős edzőkapja a SL/PL-t

13. és 16. szabálya védő csapat javára, a saját büntetőterületükön belülmegítéltszabadrúgás és kirúgásesetén a labda akkor kerüljátékba,amikor elrúgják éselmozdul;kikerülta követelmény, miszerint a labdának el kell hagynia abüntetőterületet,mielőttbármelyik játékos megérintheti


A büntetőpontról végzett rúgások alternatív,’AB-BA’-ként is ismertsorrendjével végzettkísérletsikertelenvolt, mivel a labdarúgás alapvetőenegyegyszerű sport, ezért a hagyományos’AB-ABformátumnem kerül megváltoztatásra.


b.8. szabály –A játék kezdéseés újraindítása: A labdaejtés


A jelenlegi labdaejtési folyamat nemkielégítő, mert gyakran vezet konfrontációhozvagy’megrendezett’ újraindításhoz,amit sportszerűtlenül használnak ki, példáulmélyen az ellenféltérfelén belülrerúgják ki a labdát bedobásra.Az új labdaejtési eljárás ’vita nélküli’ – a labdát egy játékosnak ejtikle , és minden más játékosnaklegalább 4mtávolságban kell elhelyezkednie. A játék ezután ’normál módon’ folytatódik, azazalabdát nemadják vissza az ellenfélnek.


Amennyiben a játékotúgyállították meg, hogya labda vagy az utolsó labdaérintés abüntetőterületen belül volt,akkora labdát a védekező csapat kapusa számárakell leejteni.Minden más esetben a labdát az azt utoljára érintő csapat egyik játékosa számárakell leejteniazon a helyen, aholaz utolsó labdaérintés történt.


c.12. szabály –Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés: A labda kezezéseA kezezés talán a játékszabályok 'legtisztázatlanabb' területe, és az egyértelműség hiánya sokszorokoz zavart, vezet következetlenséghez ésvitához.A 'szabálytalanságok'-raésa 'les'-revonatkozó szabályok javítása a 'szándékról' (mentális) az'eredményre' (fizikai) történő hangsúlyáthelyezéssel valósult meg, és hasonló változtatástörténta 'nem szándékos' kezezések esetén is. Ezért, bár a 'szándékos' kezezés szabálytalanság marad, ajátékszabályokmostantólegyértelműbbek annak tekintetében, hogy történt-e szabálytalanság,amikor a labda 'véletlenül' érintette a kezet/kart.


Következésképp, a játékos büntetendő, amikor a labda érinti a kezét/karját, amennyiben:


keze/karjaa váll magassága felett van (kivéve ha szándékosan játssza meg a labdát), mivel ajátékos 'kockázatotvállal' azáltal, hogy kezét/karját ebben az általában 'nem természetesnek'tekintett helyzetben tartja


a játékos teste természetellenesmódonlesznagyobb, ezáltal sportszerűtlen módon képeznagyobb akadálytazáltal,hogykeze/karjatávol kerül a testétől


kézzel/karral szerez gólt (akár véletlenül is)


a keze/karja segítségévelkerül birtokába/irányítása alá a labda (akár véletlenülis) és góltszerez vagy gólszerzési lehetőséget teremtAzonbana fenti esetek kivételévela játékost általában nem kellbüntetni, amikor a labda érinti akezét/karját, amennyiben:


a labda a sajátvagy egy közelben lévő játékos (bármelyik csapatból) testéről pattant le, mivelmajdnem lehetetlen kivédeni a labdával történő kontaktust


a játékos elesik és keze/karja a teste és a talaj közt helyezkedik el támaszkéntd.Egyéb javasolt szabályváltoztatásokAz ÉK számos egyéb szabályváltoztatást is elfogadott, nevezetesen:


Amennyiben egy csapat büntetőrúgást végző játékosa megsérül és kezelésben részesül, ajátéktéren maradhat, hogy elvégezhesse a büntetőrúgást (5.szabály)


A pénzfeldobást nyerő csapat választhat, hogy elvégzi-e a kezdőrúgást (8. szabály)


Amennyiben SL/PL-lel büntetendő szabálytalanság történik, és a nem vétkes csapat gyorsszabadrúgást végez el,amigólszerzésilehetőséghezvezet, a játékvezető elhalaszthatja azSL/PL felmutatását akövetkezőjátékmegszakításig(12. szabály)


Amennyiben a védekező csapatháromvagy annál több játékosból álló 'sorfalat' állít,akkoratámadó csapat játékosainak legalább 1m-re kell lenniüka 'sorfaltól'– közvetettszabadrúgástkell ítélni, amennyibenbeavatkoznak(13. szabály)


Büntetőrúgáskor a kapusnak a kapuvonalon (nem előtte vagy mögötte) kell állnia, dearúgáskor elég csak az egyik lábának a kapuvonalon (vagy azzal egy vonalban, ha a láb alevegőben van) lennie(14. szabály)


e.További kiegészítések és pontosításokA labdarúgás játékszabályainak további pontosításai is elfogadásra kerültek, többek között:


Többszínű/mintás alsómez viselete engedélyezett, ha az megegyezik a mez ujjával(4.szabály)


A 'lehűlésiszünet' és az 'ivószünet' közötti különbség magyarázata (7.szabály)


Amennyiben a kapus megkísérli ’tisztázni’ a labdátbedobásból vagy egyik csapattársaszándékospasszából, és a'tisztázás' sikertelen,akkora kapus kezezheti a labdát (12. szabály)


A 'szabálytalan' gólünneplés(pl.: mez levétele, kerítésre mászás) miatti SL akkor is jár, ha agólt érvénytelenítették (12.szabály)


3.Jövőbeni fejlesztések


Az ÉK megtárgyalta a ’játssz sportszerűenstratégia további lépéseit, és tájékoztatást kapott ajátékszabályok mobiltelefonos applikációjáról (iOS-re és Androidra), valamint az onlineChallenge,ajátékvezetőkésoktatókszámára készült új,e-learning eszközről.


4.Videó játékvezető asszisztensek(VAR-ok)


Az ÉK megkapta a legfrissebbinformációkat a VAR-okvilágszerte történő alkalmazásáról, beleértve atámogatási és engedélyezésiprogramot (IAAP), valamint a VAR-oksikeresalkalmazásáta 2018-asoroszországiVilágbajnokságon.


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 05. 2019  circular-15_2019_hu220 kB [pdf]

Priložené fotografie