Zdieľajte článok: 


Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutie VV SFZ dňa 18.6.2019 bude predložená novela Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len “RaPP”). Nakoľko sa jedná o zásadnú novelu, dovoľujeme si Vám jej obsah priblížiť ešte pred schválením tohto predpisu.

 

Novelu Vám predstavujeme v nasledovných dokumentoch:

 

1.) Novela Registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

 

odkaz: https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing

 

2.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)

 

odkaz: https://drive.google.com/file/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/view?usp=sharing

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že k novele RaPP bude spracovaná aj miniséria troch článkov, ktorá bude uverejňovaná po schválení novely (dňa 18.6.2019) na oficiálnej stránke futbalsfz.sk a na sociálnych sieťach SFZ.