Zdieľajte článok: 


hlavička

Seminár trénerov UEFA GC licencie-TMK ObFZ Dunajská Streda

22.07.2019 – Dunajská Streda

 

Organizátor:                          TMK ObFZ D.Streda so súhlasom TÚ SFZ – Vzdelávanie trénerov

Termín:                                  22.07.2019, pondelok

Začiatok seminára:                14:30 hod.

Miesto:                                  MOL Academy Dunajská Streda, Viedeňská cesta

Pre trénerov:                          UEFA Grassroots C/B licencie

Rozsah seminára:                  5 hodín

Potvrdenie:                            Účasť sa eviduje v ISSF – „Konto trénera“

Účastnícky poplatok:             20,- €

                                              účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred seminárom na:

                                                    IBAN: SK5702000000001205268056. VS: 1111

pozn.:            Priezvisko, seminár

Prihláška:                               do 19.07.2019  zaslať na adresuobfzds@obfzds.sk                                               

           prihlášku nájdete na stranke:www.futbalsfz.sk

 v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty

 max. počet trénerov 35

 

PROGRAM SEMINÁRA

 

14:00 – 14:30             Úvodná prezencia účastníkov

14:30 – 14:45             Privítanie, postup pri žiadosti o predĺžení licencie

14:45 – 15:30             Herná príprava mládeže /prípravky, žiaci, dorast/ - teória

                                   Krisztián Németh

15:40 – 16:25             Rozvoj pohybových schopností v mládeži - teória

                                   Nikolasz Nagy

16:35 – 17:20             Herná príprava mládeže - prax

                                   Krisztián Németh

17:30 – 18:15             Rozvoj pohybových schopností v mládeži - prax

                                   Nikolasz Nagy

18:30 – 19:15             Grassroots futbal v Holansku – teória

                                   Remco Ten Hoopen

19:15                          Ukončenie seminára, záverečná prezencia účastníkov