Zdieľajte článok: 


VV ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s ŠTK a KMaŠF ObFZ Dunajská Stredazvoláva pracovné stretnuties funkcionármi všetkých mládežníckych družstiev súťažiace v štruktúrach ObFZ Dunajská Streda nadeň 5.6.2019 (streda) v čase od 18.30 h. Pracovné stretnutie sa uskutoční v Obchodno-informačnom centre v Kaviarni Deja Vu na adrese Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda.

Jediným bodom programu:súťaže mládežníckych družstiev v súťažnom ročníku 2019/2020.

Účasť všetkých klubov je povinná! 

Neúčasťna pracovnom stretnutíje disciplinárnym previnenímpodľa čl. C/1 RS ObFZ Dunajská Streda a čl. 64/1b DP.