Zdieľajte článok: 


IMG_1895

DUNAJSKÁ STREDA (ObFZ) – VV ObFZ Dunajská Streda spolu s ŠTK a KMaŠF zvolali pracovnú poradu s funkcionármi mládežníckych družstiev


Výkonný výbor ObFZ Dunajská Streda:

- vzal na vedomie závery pracovnej porady

- vzal na vedomie diskusné príspevky funkcionárov FK,

- schválil návrh a systém súťaží mládežníckych družstiev pre súťažnú sezónu 2019/2020 (U19, U15, U13, U11 a U9)

- schválil prednesený návrh a v súťažnom ročníku 2019/2020 za mládežnícke družstvá sa započítajú všetky vekové kategórie mládeže a prípraviek

- schválil návrh funkcionárov o okamžitom vylúčení družstva zo súťaží v prípade porušenia čl. 52/ písm. /d, /e, /f, /k SP (neoprávnený štart hráča)

- zaviazal predsedu ObFZ Dunajská Streda, aby rokoval s predstaviteľmi Futbalového klubu a Akadémie FC DAC 1904 Dunajská Streda o možnostiach spolupráce na úseku mládeže

- navrhol ďalšie pracovné stretnutie s funkcionármi na aktíve ŠTK ObFZ Dunajská Streda dňa 12.7.2019