Zdieľajte článok: 


ObFZ Dunajská Streda

Alžbetínske námestie 1203/7
929 01 Dunajská Streda

IČO:35591102
DIČ:2021940657
Bankové spojenie:VÚB Dunajská Streda
Číslo účtu IBAN:SK5702000000001205268056
Názov účtu:ObFZ DUNAJSKÁ STREDA

Tel: +421 901 724 694
Email: obfzds@obfzds.sk, obfzds@futbalnet.sk